Ховд аймгийн атлас хийгдэж байна

Ховд аймгийн Засаг даргын Тамгын газар нь Шинжлэх Ухааны академи, Ховд их сургуультай 25 чиглэлээр хамтран ажиллах гурвалсан гэрээ байгуулсан. Гэрээний дагуу төлөвлөсөн ажлууд эхнээсээ хийгдэж байна. Үүнийг нэг нь Ховд аймгийн атлас хийх юм. Ховд аймгийн атлас зохиох ажилд Ховд их сургууль, аймгийн Статистикийн хэлтэс, ГХБХБГ, бүх сумдын ЗДТГ зэрэг байгууллагууд болон сумдын ЗДТГ-ууд оролцож байна

                                                                                                                                                    Г.Одонтуяа