Download Firefox
Download Firefox

Tuesday, Dec 01st

Last update10:45:00 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here ХУУЛЬ

Улсын бүртгэлийн үйлчилгээний хөлс шинэчлэгдлээ

Улсын бүртгэлийн үйлчилгээнд харилцан адилгүй олон төрлийн хураамжийг шат болгон дээр авч, иргэдэд хүндрэл чирэгдэл учруулж байсныг цэгцэлж, үйлчилгээний хураамжийг шинэчлэн тогтоох ажлын хүрээнд "Улсын бүртгэлийн үйлчилгээний хөлсний хэмжээг тогтоох тухай" Засгийн газрын 2010 оны 237 дугаар тогтоол батлагдан гарсан. Мөн УИХ-аас Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/-ийг баталсан. Энэхүү хууль тогтоомжийг 2011 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс мөрдөж эхлэх бөгөөд улсын бүртгэлийн 128 төрлийн үйлчилгээнд үйлчилгээний хөлс авдаг байсныг 86 болгон бууруулжээ.

Үндэсний аюулгүй байдлын тухай

huuliМОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2001 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдөр
Улаанбаатар хот

ҮНДЭСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ТУХАЙ

 

Хууль, улсын их хурлын бусад шийдвэрийн төсөл боловсруулах, өргөн мэдүүлэх журмын тухай

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2001 оны 11 дүгээр сарын 08-ны өдөр Улаанбаатар хот

ХУУЛЬ, УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН БУСАД ШИЙДВЭРИЙН ТӨСӨЛ БОЛОВСРУУЛАХ, ӨРГӨН МЭДҮҮЛЭХ ЖУРМЫН ТУХАЙ

Хувийн хамгаалалтын тухай

huuliМОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2001 оны 06 дугаар сарын 07-ны өдөр Улаанбаатар хот

ХУВИЙН ХАМГААЛАЛТЫН ТУХАЙ

Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай

huuliМОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2001 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдөр
Улаанбаатар хот

АЖ АХУЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ТУХАЙ

Монгол улсын төрийн ордны тухай

huuli

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2001 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдөр
Улаанбаатар хот


МОНГОЛ УЛСЫН ТӨРИЙН ОРДНЫ ТУХАЙ

Аялал жуулчлалын тухай хууль

huuliМОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2000 оны 05 дугаар сарын 05-ны өдөр
Улаанбаатар хот

АЯЛАЛ  ЖУУЛЧЛАЛЫН ТУХАЙ

Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай

logo

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2000 оны 01 дүгээр сарын 28-ны өдөр Улаанбаатар хот


АРХИДАН СОГТУУРАХТАЙ ТЭМЦЭХ ТУХАЙ
/Шинэчилсэн найруулга/

Тендер шалгаруулалтын талаар таны мэдвэл зохих зүйлс

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааг явуулахад 2005 оны 12 сарын 01-ний өдөр батлагдсан Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай Монгол улсын хуулийг дагаж мөрдөнө.

Ховдын Толь Шинэ дугаар гарлаа

    Khovdiin-toli

Ирээдүйн Толь шинэ дугаар гарлаа

ireeduin-toli

Бизнес Толь шинэ дугаар

biznes-toli

ТАНЫ СОНОРТ

galdaТүүхэн хүмүүн

Цаг агаарын мэдээ