Download Firefox
Download Firefox

Tuesday, Sep 22nd

Last update10:45:00 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here ХУУЛЬ ХУУЛИУД Улсын бүртгэлийн үйлчилгээний хөлс шинэчлэгдлээ

Улсын бүртгэлийн үйлчилгээний хөлс шинэчлэгдлээ

Улсын бүртгэлийн үйлчилгээнд харилцан адилгүй олон төрлийн хураамжийг шат болгон дээр авч, иргэдэд хүндрэл чирэгдэл учруулж байсныг цэгцэлж, үйлчилгээний хураамжийг шинэчлэн тогтоох ажлын хүрээнд "Улсын бүртгэлийн үйлчилгээний хөлсний хэмжээг тогтоох тухай" Засгийн газрын 2010 оны 237 дугаар тогтоол батлагдан гарсан. Мөн УИХ-аас Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/-ийг баталсан. Энэхүү хууль тогтоомжийг 2011 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс мөрдөж эхлэх бөгөөд улсын бүртгэлийн 128 төрлийн үйлчилгээнд үйлчилгээний хөлс авдаг байсныг 86 болгон бууруулжээ.

д/д Үйлчилгээний төрөл- Иргэнээс нийт хураан авах тэмдэгтийн хураамж, үйлчилгээний хөлсний хэмжээ /төгрөгөөр/ 1 Төрснийг бүртгэж, гэрчилгээ олгох 220 2 Гэрлэлтийг бүртгэж, гэрчилгээ олгох 2800 3 Гэрлэлт сэргээснийг бүртгэх 3380 4 Гэрлэлт цуцалсныг бүртгэж, гэрчилгээ олгох 3600 5 Үрчлэлтийг бүртгэж, гэрчилгээ олгох 2830 6 Эцэг,эх тогтоосныг бүртгэж, гэрчилгээ олгох 2830 7 Овог, эцэг /эх/-ийн нэр, нэр өөрчилснийг бүртгэж гэрчилгээ олгох 2720 8 Нас барсныг бүртгэж, гэрчилгээ олгох 300 9 Төрсний гэрчилгээг дахин олгоход 5440 Гэрлэлтийн гэрчилгээг дахин олгох 5600 Нийслэлээс аймагт, аймгаас аймагт шилжин суурьших хөдөлгөөнийг бүртгэх 5000 Гэрлэлт цуцалсны гэрчилгээг дахин олгох 6100 Үрчлэлтийн гэрчилгээг олгох 5660 Эцэг, эх тогтоосны гэрчилгээг дахин олгох 5660 Овог, эцэг эхийн нэр өөрчилсний гэрчилгээг дахин олгоход 5440 Нас барсны гэрчилгээ олгоход 5660 10 Нийслэлэээс аймагт, Аймгаас нийслэлд шилжин суурьших хөдөлгөөнийг бүртгэх 2700 11 Аймгаас нийслэлд шилжин суурьших хөдөлгөөнийг бүртгэх 5200 12 Аймаг, нийслэлийн дотор шилжин суурьших хөдөлгөөнийг бүртгэх 1700 13 16 нас хүрээгүй хүүхдийн шилжин суурьших хөдөлгөөнийг бүртгэх 200 14 Түр шилжин суурьших хөдөлгөөнийг бүртгэж, оршин суух үнэмлэх олгох 2500

Add comment

Security code
Refresh

Ховдын Толь Шинэ дугаар гарлаа

    Khovdiin-toli

Ирээдүйн Толь шинэ дугаар гарлаа

ireeduin-toli

Бизнес Толь шинэ дугаар

biznes-toli

ТАНЫ СОНОРТ

galdaТүүхэн хүмүүн

Цаг агаарын мэдээ