Download Firefox
Download Firefox

Sunday, Feb 18th

Last update12:11:01 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here БИЗНЕС ЭДИЙН ЗАСАГ ЭДИЙН ЗАСАГ Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2011 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээ, барилга байгууламжийн жагсаалт

Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2011 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээ, барилга байгууламжийн жагсаалт

Монгол Улсын 2011 оны төсвийн  тухай хуулийн хавсралт

 

 

Д/Д Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүч чадал, байршил Эхлэх, дуусах хугацаа Төсөвт өртөг 2011 онд санхүүжих
А 1 2 3 4
X МОНГОЛ УЛСЫН ШАДАР САЙД
4 071,00 3 009,00
X.1 Хүүхдийн төлөө газар
3 189,00 2 889,00
X.1.1 Хөрөнгө оруулалт:
3 189,00 2 889,00
X.1.1.2 Аймгийн Хүүхэд, залуучуудын парк /Ховд/ 2010-2011 3 189,00 2 889,00
X.2 Онцгой байдлын ерөнхий газар
882,00 120,00
X.2.1 Хөрөнгө оруулалт:
882,00 120,00
X.2.1.7 Аврах гал унтраах ангийн галын автомашины гаражийн барилга /Ховд, Булган/ 2011-2012 882 120
XI ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГ ЭРХЛЭХ ГАЗРЫН ДАРГА
405,80 60,00
XI.1 Хөрөнгө оруулалт:
405,80 60,00
XI.1.5 Сумын ЗДТГ-ын барилга /Ховд, Булган/ 2011-2012 405,8 60
XYI ЗАМ, ТЭЭВЭР, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЙД
13 549,80 4 977,90
XYI.1 Авто зам, гүүр
11 899,00 4 222,70
XYI.1.2 Дотоодын хөрөнгөөр баригдах авто зам
10 649,00 2 972,70
XYI.1.2.1 Ховдын Булган-Үенч-Ховд чиглэлийн 60 км хатуу хучилттай авто зам /Ховд/ Үүнээс: 2007-2011


-40 км хатуу хучилттай авто зам 2007-2011 6 800,00 910,2

-20 км хатуу хучилттай авто зам 2008-2011 3 849,00 2 062,50
XYI.1.2.34 Аймгийн төвийн авто замын шинэчлэл /Ховд, Жаргалант/ 2011-2012 4 000,00 1 200,00
XYI.1.4 Авто замын сүлжээ, гүүрийн засвар, арчлалт, шинэчлэл
1 250,00 1 250,00
XYI.1.4.4 Манханы хар үзүүрийн 102 у/м төмөр бетон гүүрийн их засвар, шинэчлэл /Ховд, Манхан/ 2011 250 250
XYI.1.4.10 Аймгийн автозамын засвар шинэчлэл /Баян-Өлгий, Цагдаагийн хэлтсээс уулзвар хүртэлх зам, Цагааннуур, Хотгорын чиглэлд гарах зам, Ховдын Хавцлын зам/ 2011 1 000,00 1 000,00
XYI.2 Тээвэр
30,00 30,00
XYI.2.1 Авто болон усан замын тээвэр
30,00 30,00
XYI.2.1.9 Тээвэр, авто замын газрын автомашин /Ховд/ 2011 30 30
XYI.3 Барилга, хот байгуулалт, газрын харилцаа
1 620,80 725,20
XYI.3.1 Хөрөнгө оруулалт:
1 620,80 725,20
XYI.3.1.6 Сумын дулаан, цэвэр бохир усны инженерийн шугам сүлжээ /Ховд, Алтай/ 2010-2011 770 470
XYI.3.1.29 Цэвэр усны шугам, өргөлтийн станцын шинэчлэл /Ховд, Жаргалант/ 2011-2012 850,8 255,2
XYII БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЙД
6 547,30 3 164,00
XYII.1 Боловсрол
5 259,00 2 114,00
XYII.1.1 Хөрөнгө оруулалт
5 229,00 2 084,00
XYII.1.1.5 Сургуулийн барилга, 960 суудал /Ховд, Жаргалант, Прогресс/ 2010-2012 2 200,00 1 200,00
XYII.1.1.48 Спорт заалны барилга 12x24 /Ховд, Мөнххайрхан/ 2009-2011 414 114
XYII.1.1.51 Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Ховд, Дөргөн/ 2010-2011 505 250
XYII.1.1.90 Сургуулийн барилга, 320 суудал /Ховд , Булган / 2011-2012 1 200,00 90
XYII.1.1.128 Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Ховд,  Дуут / 2011-2012 510 30
XYII.1.1.166 Цэцэрлэгийн барилга /Ховд, Буянт/ 2011 400 400
XYII.1.3 Тоног төхөөрөмж:
30,00 30,00
XYII.1.3.11 ЕБС-ийн сурагчдын хичээлийн хэрэгсэл /Ховд/ 2011 30 30
XYII.2 Соёл
1 288,30 1 050,00
XYII.2.1 Хөрөнгө оруулалт
1 288,30 1 050,00
XYII.2.1.6 Соёлын төвийн барилга, 320 суудал /Ховд, Мөст/ 2008-2011 688,3 450
XYII.2.1.37 Соёлын төв, спорт цогцолборын барилга /Ховд, Мянгад/ 2011 600 600
XYIII ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙД
1 326,20 544,80
XYIII.1 Хөрөнгө оруулалт:
1 116,20 334,80
XYIII.1.33 Эмнэлгийн барилга, 15 ор /Ховд, Манхан/ 2011-2012 558,1 167,4
XYIII.1.34 Сум дундын эмнэлгийн барилга /Ховд, Зэрэг/ 2011-2012 558,1 167,4
XYIII.3 Тоног төхөөрөмж:
210,00 210,00
XYIII.3.16 Сумдын эмнэлгийн багаж тоног төхөөрөмж, тээврийн зардал /Ховд/ 2011 80 80
XYIII.3.17 Өрхийн эмнэлгүүдийн автомашин /Ховд/ 2011 30 30
XYIII.3.18 Эрүүл мэндийн үйлчилгээний явуулын лаборатори байгуулах /Ховд/ 2011 100 100
XIX НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ, ХӨДӨЛМӨРИЙН САЙД
482,50 196,00
XIX.1 Хөрөнгө оруулалт:
482,50 196,00
XIX.1.2 Ахмадын соёлын өргөө /Ховд/ 2008-2011 482,5 196
XXI ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ХӨНГӨН ҮЙЛДВЭРИЙН САЙД
5 245,00 2 728,70
XXI.1 Хөрөнгө оруулалт:
5 230,00 2 150,00
XXI.1.2 Малын гаралтай түүхий эд боловсруулах үйлдвэрийн цэвэрлэх байгууламж /Ховд, Жаргалант/ 2011-2012 3 500,00 420
XXI.1.74 Хүнсний ногоо боловсруулах, савлах эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх үйлдвэр байгуулах /Ховд/ 2011 490 490
XXI.1.75 Сүүний үйлдвэр байгуулах /Ховд/ 2011 990 990
XXI.1.76 Ахуйн үйлчилгээний төвүүд байгуулах /Ховд/ 2011 200 200
XXI.1.77 Орон нутгийн хөгжлийг дэмжих /Ховд/ 2011 50 50
XXI.2 Их засвар
15 578,7
XXI.2.8 Аймгийн ХХААЖДҮГ-ын сантехникийн засвар /Ховд/ 2011 15 15
XXII БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЙД
290,00 225,00
XXII.1 Хөрөнгө оруулалт:
290,00 225,00
XXII.1.4 Хар ус нуурын Улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хамгаалалтын захиргаа, аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын барилга /Ховд, Жаргалант/ 2010-2011 290 225

НИЙТ ДҮН
31 932,60 14 920,40

Add comment

Security code
Refresh

Ховдын Толь Шинэ дугаар гарлаа

    Khovdiin-toli

Ирээдүйн Толь шинэ дугаар гарлаа

ireeduin-toli

Бизнес Толь шинэ дугаар

biznes-toli

ТАНЫ СОНОРТ

galdaТүүхэн хүмүүн

Цаг агаарын мэдээ