Download Firefox
Download Firefox

Monday, Mar 08th

Last update10:45:00 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here НҮҮР Сонин хачин БАНКНЫ ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ БОЛОН ХОЛБОГДОХ ХУУЛЬ, ТОГТООЛЫН ТӨСЛҮҮДИЙГ БАТАЛЛАА

БАНКНЫ ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ БОЛОН ХОЛБОГДОХ ХУУЛЬ, ТОГТООЛЫН ТӨСЛҮҮДИЙГ БАТАЛЛАА

DFFVuyHLaGxAzjchuulgan

УИХ-ын чуулганы өнөөдрийн /2018.01.18/ үдээс өмнөх нэгдсэн хуралдаанаар Банкны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хуулийн төслийн эцсийн хэлэлцүүлгийг хийлээ.
Эдийн засгийн байнгын хорооны санал, дүгнэлтийг УИХ-ын гишүүн Б.Жавхлан танилцууллаа.
Тус Байнгын хороо дээрх хуулийн төслүүдийн эцсийн хэлэлцүүлгийг 01 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хуралдаанаараа хийж, нэгдсэн хуралдааны анхны хэлэлцүүлгээр олонхийн дэмжлэг авсан саналуудыг төслүүдэд тусган үг хэллэг, найруулгын засвар хийж, эцсийн хувилбарын төслүүдийг бэлтгэжээ.
Хуулийн төсөлд банкны активыг ангилах, активын эрсдэлийн сан байгуулах, зарцуулах журмыг Монголбанк, санхүүгийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагатай хамтран тогтоох бөгөөд банк активаа энэхүү журмын дагуу ангилж, эрсдэлийн сан байгуулахаар тусгажээ.
Мөн Монголбанк шаардлагатай тохиолдолд банкны активт чанарын үнэлгээ, эрсдэлийн сорил хийж, тэдгээрийн үр дүнд үндэслэн өөрийн хөрөнгө, эрсдэлийн санг нэмэгдүүлэх арга хэмжээ авч болохоор, банкны үйл ажиллагааны бодит байдлыг тодорхойлох зорилгоор үнэлгээ, сорил хийхэд шаардагдах зардлыг Монголбанк гаргах, түүнчлэн Монголбанк, Санхүүгийн зохицуулах хороотой хамтран банкны нэгдлийн удирдлага, санхүү, төлбөрийн чадварын зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт, шаардлагыг тогтоох, банкны бүх хөрөнгийг худалдан борлуулсан, хуваарилсан, шилжүүлсний дараа банкны эрх хүлээн авагч нь банкийг татан буулгах ажиллагааны тайланг Монголбанкинд хүргүүлэх зэрэг анхны хэлэлцүүлгийн шатанд дэмжигдсэн зарчмын зөрүүтэй саналуудыг төсөлд нэг бүрчлэн тусгасан байна.
Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.2.1-д заасны дагуу нэгдсэн хуралдаанаар анхны хэлэлцүүлэг явуулах үед төслийн зарим зүйл заалтыг гүйцээн боловсруулах чиглэлийг хуралдаан даргалагчаас өгсний дагуу хуулийн төслийн 17.3 дахь хэсгийн банкны үйл ажиллагаанд хийх хязгаарлалтын шалгуурыг тодорхой болгох, 1 дүгээр зүйлийн 36.1.2 дахь заалтыг “эдийн засаг, өмчлөх эрх, олон нийтийн аюулгүй байдал, ашиг сонирхол, авлига, үндэсний болон хүн төрөлхтний аюулгүй байдал, энх тайвны эсрэг гэмт хэрэг үйлдэж байгаагүй” гэж, 3 дугаар зүйлийн 34.2.3 дахь заалтыг “бусад банк, түүний нэгдэл, эсхүл банктай харилцан хамаарал бүхий санхүүгийн бус үйл ажиллагаа эрхэлдэг хуулийн этгээдийн эрх бүхий албан тушаалтан байх” гэж, түүнчлэн “Банкийг татан буулгах арга хэмжээ хэрэгжих нөхцөл” гэсэн 1 дүгээр зүйлийн 9 дэх заалт буюу 70 дугаар зүйлийг бүхэлд нь өөрчлөн найруулах зэрэг саналын томьёолол боловсруулж хэлэлцүүлэхэд Байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонхи дэмжжээ.
Нэгдсэн хуралдаанаар төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулах үед дэмжигдсэн 7.1, 17.4 хэсгийн өөрчлөлт нь өргөн баригдсан хуулийн төсөлд тусгагдаагүй зарим зүйл, хэсэг, заалтуудтай зөрчилдсөнийг арилгах зорилгоор Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 23.5-д заасныг үндэслэн банкны хараат болон охин компанитай холбоотой зарим зүйл, хэсэг, заалтаар зарчмын зөрүүтэй саналын томьёоллуудыг болон холбогдох бусад хуульд өөрчлөлт оруулахаар төслүүдийг боловсруулсан байна.
Хэлэлцэж буй асуудалтай холбогдуулан УИХ-ын гишүүн С.Чинзориг, Б.Бат-Эрдэнэ, Ж.Мөнхбат, Ж.Ганбаатар, Н.Оюундарь, М.Оюунчимэг, Д.Тэрбишдагва нар асуулт асууж хариулт авсан.
Тухайлбал, УИХ-ын гишүүн Б.Бат-Эрдэнэ арилжааны банкуудын зээлийн хүүг бууруулах гол заалтууд хуулийн төслөөс хасагдсан гэсэн мэдээлэл байна гээд энэ талаар мэдээлэл өгөхийг хүссэн.
Ажлын хэсгийн ахлагч, УИХ-ын гишүүн Б.Жавхлан, одоо хэлэлцэж буй энэ хуулийн төсөл банкны ерөнхий зохицуулалтын суурь хууль гэлээ. Энэ хууль зээлийн болоод хадгаламжийн хүүг бууруулах шууд зохицуулалтын хууль биш хэмээн тэрбээр тодруулаад, энэхүү суурь хууль сайжран батлагдсанаар банкны системийн ерөнхий эрсдэл буурч, ингэснээр зээлийн хүү, инфляцийн түвшинд нөлөөлж, дунд хугацаанд зээлийн хүү тогтвортой буурах боломж бүрдэнэ хэмээн хариулсан.
Дараа нь Байнгын хорооноос танилцуулсан зарчмын зөрүүтэй саналын томьёоллуудаар санал хураалт явуулж дуусан, хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонхийн саналаар Банкны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай болон холбогдох хуулийн төслүүдийг эцэслэн баталлаа.
Мөн хуралдаанаар Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, Зөрчлийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, Банкны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг хийлээ.
Дээрх хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг Эдийн засгийн байнгын хороо Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.5, 24 дүгээр зүйлийн 24.6 дахь хэсгийг үндэслэн 01 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хуралдаанаараа хийсэн байна.
Банкны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг хийх явцад төслийн 3 дугаар зүйлийн 7.1 дэх хэсгийн “,түүний хараат болон охин компани энэ хуулийн 6 дугаар зүйлд” гэснийг “энэ хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1, 62.1-6.2.6-д” гэж өөрчлөх зарчмын зөрүүтэй санал дэмжигдсэнээр хууль хоорондын зөрчил үүссэнийг арилгах зорилгоор Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 23.7 дахь хэсгийг үндэслэн дээр дурдсан нэр бүхий хуулийн төслүүдийг боловсруулжээ.
Түүнчлэн Банкны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл батлагдсантай холбогдуулан “Банкны хараат болон охин компанид банкнаас оруулсан хувь хөрөнгө буюу хувьцаа эзэмших эрх 2019 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөр дуусгавар болох, мөн Банк, банкны үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигч, банкны төлөөлөн удирдах зөвлөл, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүд, банкны гүйцэтгэх удирдлага Банкны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуульд заасан бусад этгээд 2018 оны 13 дугаар сарын 31-ний дотор тус хуульд үйл ажиллагаагаа нийцүүлж, энэ талаархи тайланг холбогдох баримтын хамт Монголбанкинд 2018 оны 12 дугаар сарын 31-ний дотор ирүүлэх” зэрэг зохицуулалт бүхий Банкны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн төслийг боловсрууллаа хэмээн УИХ-ын гишүүн Б.Жавхлан танилцуулсан юм.
Банкны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлтэй холбогдуулан боловсруулсан Зөрчлийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.6 дахь хэсгийг үндэслэн Хууль зүйн байнгын хороо хэлэлцэж, дэмжсэн санал, дүгнэлтийг гаргасан байна.
Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.3 дахь хэсгийг үндэслэн дээрх хуул, тогтоолын төслүүдийг анхны хэлэлцүүлгээр батлах горимын саналыг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонхи дэмжсэн байна.
Хууль, тогтоолын төсөлтэй холбогдуулан асуулт гараагүй бөгөөд хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонхи төслүүдийг анхны хэлэлцүүлгээр батлах горимын саналыг дэмжсэнээр хууль, тогтоолын төслүүд батлагдлаа.
Эрүүл мэндийн тухай болон Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулиудад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн үзэл баримтлалыг хэлэлцэж эхэллээ
Мөн хуралдаанаар Эрүүл мэндийн тухай болон Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулиудад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн үзэл баримтлалыг хэлэлцэх эсэх асуудлыг хэлэлцэв.
Хуулийн төслийн үзэл баримтлалыг төсөл санаачлагч, УИХ-ын гишүүн Д.Дамба-Очир танилцуулсан.
Хорт хавдрын өвчлөл сүүлийн 10 жилд манай улсын хүн амын нас баралтын хоёр дахь шалтгаан болж байгаа бөгөөд хорт хавдрын улмаас 2015 онд 3999, 2016 онд 4112 хүн нас баржээ.
Сүүлийн 10 жилийн дундаж үзүүлэлтээр 4800 орчим хүн хорт хавдраар өвчилж, 3400 гаруй хүн нас баржээ. Өвдөж буй хүмүүсийн 90 гаруй хувь нь 45-59 насныхан буюу хөдөлмөрийн насны хүмүүс байгаа нь хүний эрүүл мэнд, амь нас төдийгүй нийгэм, эдийн засагт ихээхэн хохирол учруулж байна хэмээн төсөл санаачлагч хэлсэн.
Эрэгтэйчүүдийн дунд элэг, ходоод, уушги, улаан хоолой, бүдүүн, шулуун гэдэс, түрүү булчирхайн хорт хавдар, эмэгтэйчүүдийн дунд элэг, умайн хүзүү, ходоод, хөх, улаан хоолойн хорт хавдар зонхилон тохиолдож, нас баралтын тэргүүлэх шалтгаан болж байгаа юм аж.

Comments 

 
#347 Merissa 2021-03-08 23:20
Defintely consider that which you stated. Your favorite reason appeared to be at the net the easiest thing to understand of.
I ssay to you, I certainly gett irked at the sme time as
other people think about worries that they plainly don't recognise about.
You controlled to hit the nail upon thee toop and also outlined out
the entire thing with noo need side effect , other people can take
a signal. Will likely bbe back to geet more.
Thanks

Here is my site ... Sell RuneScape Gold: https://epodcastnetwork.com/how-to-make-real-money-playing-runescape-as-a-beginner/
Quote
 
 
#346 Kaylee 2021-03-08 21:44
Thanks a lot for sharing this with all folks you really understand what you are talkin about!
Bookmarked. Kindly also talk over with my site =). We may have a link alternafe
contract between us

Alsoo visit my blog ... osrs accounts for sale: https://Osrsaccounts.com/
Quote
 
 
#345 Jared 2021-03-08 21:37
What i do not understood is if truth be told howw you
are now not really much more neatly-liked than you might be right now.
You are very intelligent. You realize thus significanty reelating tto
this matter, produced me in my opinion consider it
from soo many various angles. Its likee wome and men are
not fascinated except it's one thing to accomplish with Lady gaga!

Your own stuffs excellent. At all times handle it up!

Also viosit my page membership for runescape: https://www.techsling.com/how-to-get-cheap-runescape-memberships/
Quote
 
 
#344 Silke 2021-03-08 21:05
Wow, this piece of writing is nice, my younger sistrer is analyzing these kinds of things, therefore I am going Guide to playing OSRS: https://Newsdio.com/how-to-be-good-at-osrs-fast-as-a-beginner/154464/ convey her.
Quote
 
 
#343 Gilda 2021-03-08 06:10
I absolutely love your blog and fiind many of your post's to bee just what I'm looking for.
Would you offer guest writers to write content for you?
I wouldn't mind publishing a post or elaborating on some of the subjects you write concerning here.
Again, awesome blog!

Also visit my wweb pqge OSRS
Accounts: http://www5b.biglobe.ne.jp/~iolite/board/clever.cgi?mode=resno=3
Quote
 
 
#342 Jame 2021-03-08 05:58
Thank you for another excellent post. The place else may just anybnody get that kiund of information in such an ideal
manner of writing? I've a presentation next week, and I'm
on the look for such info.

Here is my homepage: gaming: http://www.stps.tyc.edu.tw/modules/tad_link/index.php?op=tad_link_form&link_sn=3241
Quote
 
 
#341 Hildred 2021-03-07 08:41
Hi to every , since I am truly eager of reading this blog's
post to be updated regularly. It includes good stuff.

Look at my page Claudette: https://www.casinothai168.net/webboard/index.php?action=profile;u=127692;area=summary
Quote
 
 
#340 Ola 2021-03-07 07:49
Hey! Do you know if they make any plugins to assist with SEO?
I'm trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I'm not seeing very good success.
If you know of any please share. Kudos!

my web page - Christin: http://bitlis.escortbayanilan.net/ads/sample-article-7/
Quote
 
 
#339 Angie 2021-03-07 06:49
Heya i'm for the first time here. I came across this board and I in finding
It really helpful & it helped me out a lot. I am hoping to offer one thing back
and aid others such as you helped me.

my web blog; Estela: http://www.ahbbs.cc/home.php?mod=space&uid=358461&do=profile&from=space
Quote
 
 
#338 Alejandra 2021-03-07 06:06
My programmer is trying to convince me to move to .net from PHP.
I have always disliked the idea because of the costs.
But he's tryiong none the less. I've been using Movable-type on a number
of websites for about a year and am concerned about switching to another
platform. I have heard good things about blogengine.net. Is there a way I can transfer
all my wordpress posts into it? Any help would be really appreciated!


Take a look at my blog: Clint: http://tsc-saarlorlux.de/forum/member.php?action=profile&uid=12581
Quote
 
 
#337 Jerry 2021-03-07 05:02
Very energetic article, I enjoyed that a lot. Will there be a part 2?


Review my web page ... Gabriele: http://www.tongtongtong.com/www/userinfo.php?uid=4814658
Quote
 
 
#336 Keeley 2021-03-07 04:58
Have you ever thought about creating an ebook or guest authoring on other blogs?
I have a blog based upon on the same information you discuss and would
love to have you share some stories/information. I know my viewers would enjoy your work.
If you are even remotely interested, feel free to send me an email.


my blog post; Waldo: https://wiki.lowtechlab.org/wiki/Sample_Article
Quote
 
 
#335 Alannah 2021-03-07 04:37
You really make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be actually something that I
think I would never understand. It seems too complex and very broad for me.
I'm looking forward for your next post, I will try to get
the hang of it!

Look into my web-site: Warren: https://ww88ap.com/forum/profile.php?id=612608
Quote
 
 
#334 Tania 2021-03-07 04:35
Have you ever thought about including a little bit more than just your articles?
I mean, what you say is important and all. However think of if you added some great
photos or video clips to give your posts more, "pop"!

Your content is excellent but with images and clips, this blog
could definitely be one of the most beneficial in its niche.
Very good blog!

my blog ... Marcelo: http://duna-anapa.net.ru/modules.php?name=Your_Account&op=userinfo&username=Danae3972
Quote
 
 
#333 Tonja 2021-03-07 04:30
Ahaa, its good dialogue on the topic of this post at this place at this website, I have
read all that, so now me also commenting here.

My blog - Erna: https://covid311wiki.info/index.php/Sample_Article
Quote
 
 
#332 Luca 2021-03-07 03:12
I every time used to read article in news papers but now as I am a user of web therefore from now I am using net for articles,
thanks to web.

Also visit my page - Douglas: https://www.dariomoccia.it/wiki/index.php?title=Sample_Article
Quote
 
 
#331 Winifred 2021-03-07 02:25
What a data of un-ambiguity and preserveness of precious know-how concerning unexpected feelings.


Check out my web-site ... Jeramy: https://baomuabannhadat.net/user/profile/171966
Quote
 
 
#330 Ismael 2021-03-07 00:55
No matter if some one searches for his vital thing, thus he/she
needs to be available that in detail, so that thing is maintained over here.Here is my homepage - Gregg: https://zabbix.org/wiki/User:Archierickman21
Quote
 
 
#329 Dante 2021-03-07 00:39
Hi, just wanted to mention, I enjoyed this post.

It was inspiring. Keep on posting!

My page - Frankie: http://pansionat.com.ru/modules.php?name=Your_Account&op=userinfo&username=StevieHerr
Quote
 
 
#328 Heriberto 2021-03-07 00:17
Hello there! This is my first visit to your blog! We are a team of volunteers and
starting a new project in a community in the same niche.
Your blog provided us beneficial information to work on. You have done a extraordinary job!


Also visit my website Roxana: https://ads.wealthxo.com/user/profile/676437
Quote
 
 
#327 Concepcion 2021-03-07 00:06
Can I simply just say what a comfort to uncover someone that truly knows what
they are talking about on the web. You certainly understand how
to bring a problem to light and make it important.

A lot more people ought to read this and understand this side of the story.

I can't believe you aren't more popular since you surely have the gift.


Look at my blog ... Hazel: https://indiaeduinfo.co.in/qtoa/index.php?qa=806466&qa_1=sample-article
Quote
 
 
#326 Donte 2021-03-06 23:55
I have been browsing on-line more than 3 hours today, yet I by no means discovered any interesting article like yours.
It is beautiful worth sufficient for me. In my view, if
all webmasters and bloggers made just right content material as you did, the net will be much more useful than ever before.


Here is my page: Chante: https://fahl.uk/index.php?action=profile;u=73533
Quote
 
 
#325 Helaine 2021-03-06 23:22
Great article! This is the kind of information that are meant
to be shared around the internet. Disgrace on Google for now not positioning
this publish higher! Come on over and discuss with my website .
Thank you =)

My web page; Ezra: http://www.bullifreundeostfriesland.de/Forum/member.php?action=profile&uid=53848
Quote
 
 
#324 Guadalupe 2021-03-06 21:34
you're really a just right webmaster. The site loading speed is amazing.
It seems that you are doing any distinctive
trick. Moreover, The contents are masterpiece. you've done a great
job in this matter!

my page; Nikole: https://www.physics-s3.org.uk/forum/index.php?PHPSESSID=mr581sfcjjjlle8ff7f33hu247&action=profile;u=357440
Quote
 

Add comment

Security code
Refresh

Ховдын Толь Шинэ дугаар гарлаа

    Khovdiin-toli

Ирээдүйн Толь шинэ дугаар гарлаа

ireeduin-toli

Бизнес Толь шинэ дугаар

biznes-toli

ТАНЫ СОНОРТ

galdaТүүхэн хүмүүн

Цаг агаарын мэдээ